OmOsteopati, västerlänsk manuell terapi


Bakom den praktiska utövningen av osteopati ligger en hel filosofi som jag som terapeut måste lära mig, förstå och slutligen omvandla i praktiken i mitt kliniska arbete.


Grundbultarna i osteopatisk filosofi är:


kroppen är en helhet

kroppen har en egen självläkande funktion

kroppens struktur och funktion är tätt sammanlänkade och beroende av varandra

kroppens blodcirkulation är lisviktig


I mitt arbete använder jag mig endast av mina händer som verktyg och har flera olika behandlingsformer till mitt förfogande. Jag brukar kombinera flera av dem vid behandlingstillfället, läs mer om dessa under fliken "Om Behandlingen". Vilka jag väljer att använda, och när, beror helt på vem du är och vilket problem jag vill adressera.


Som osteopat arbetar jag både med vår rörelseapparat, våra muskler, vårt skelett och dess blodcirkulation och med de fysiologiska besvär som kan uppstå i mag/-tarmkanal, andningsorgan, bäckenorgan och huvud. Exempel på fysiologiska besvär kan vara olika typer av huvudvärk, ont i magen av olika slag och menssmärtor.

.


Bra länkar:

www.osteopatforbundet.se

Svenska osteopatförbundets hemsida. Här kan du läsa mer om osteopati, hitta en osteopat i ditt område m.m.


www.osteopathogskolan.se

Högkola i Göteborg för dig som vill bli osteopat.


www.ecom-osteopathy.com

Skola i Alingsås för dig som vill bli osteopat.


www.osteopathy.org.uk

Det brittiska osteopatförbundets hemsida.


www.osteopathic.org

Det amerikanska osteopatförbundets hemsida.


www.journalofosteopathicmedicine.com

En internationell tidskrift för bl.a. osteopatiska forskningsrapporter och -artiklar